Sejarah Kaunseling

Pendahuluan

Pada asasnya perkhidmatan kaunseling berasal dari Amerika. Mungkin masyarakat lain boleh mengaku bahawa kaunseling sudah sedia wujud dalam masyarakat masing-masing, tetapi yang nyata perkhimatan itu diperkembangkan di sana. Suasana masyarakat di negara itu menyumbang kepada kemajuan perkhidmatan kaunseling. Amerika sebagai sebuah tamadun baharu dunia, sangat menghormati dan memberi nilai yang tinggi kepada keindividuan. Masyarakat di sana mendokong semangat dan kepercayaan bahawa setiap individu itu mempunyai nilainya yang tersendiri. Sejarah orang Amerika yang kebanyakannya pendatang sangat percaya bahawa kejayaan atau kegagalan seseorang ditentukan oleh individu itu sendiri.

Kepercayaan ini ditambah pula oleh kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara itu. Oleh kerana ada kemewahan hidup, orang Amerika mampu memberi layanan kepada setiap individu rakyatnya. Ini sesuai dengan semangat kaunseling yang bertujuan memberi sokongan supaya setiap orang mampu berkembang mengikut kemahuannya. Keadaan tentu berbeza kiranya masyarakat itu menekankan supaya individu berkembang mengikut tuntutan luar terhadapnya. Masyarakat yang menghadkan hak individu menentukan arah hidupnya, seperti tuntutan masyarakat, politik, agama atau desakan hidup tidak akan membolehkan khidmat kaunseling berkembang.

Catatan Kemunculan \perkhidmatan Kaunseling di Amerika Syarikat

Banyak penulis mengatakan bahawa Jesse B. Davis ialah orang telah memulakan tugas dengan panggilan sebagai kaunselor di Central High School, Detroit, Michigan pada tahun 1898. Tumpuan perkhidmatannya ialah membantu pelajar dalam lapangan bimbingan pendidikan dan vokesional. Di peringkat institusi pengajian tinggi pula, William R.Harper, Presiden Universiti Chicago begitu menekankan tentang pengajaran mengikut kesesuaian individu dan keperluan kepada personalia yang pakar. Ini terkandung dalam ucapannya yang bedudul 'Scientific Study of the Student'.

Pada tahun 1906, Eli Weaver menulis buku yang bedudul “Memilih Kerjaya” atau 'Choosing a Career'. Biro vokasional telah dibuka di Boston pada 1908 dengan dipelopori oleh Frank Parson. Pada tahun 1909, Parson telah menulis panduan cara-cara membimbing yang telah digunakannya terhadap 80 orang belia yang telah menggunakan khidmatnya.

Klinik bimbingan yang bersistematik dikatakan muncul sebagai hasil kerja William Healy setelah tertubuhnya Institut Juvana Psikopatik. Persidangan bimbingan yang pertama diadakan telah berlangsung di Boston pada tahun 1910. Pada tahun 1911 Universiti Harvard buat kali pertama menawarkan kursus bimbingan pada peringkat universiti.

Pengajamya yang pertama ialah Meyer Bloomfield. Di Negeri Michigan, pada tahun 1912, di bandar Grand Rapids ditubuhkan jabatan bimbingan di dalam sistem persekolahannya. Grand Rapids kemudiannya menjadi tapak penubuhan Persatuan Kebangsaan Bimbingan Vokesional pada tahun 1913.

Di dalam sistem pendidikan pula, Perkhidmatan Bimbingan dan Maklumat Pekerjaan telah ditubuhkan di Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat pada tahun 1938. Ketua Jabatannya ialah Harry A.Jager. Pada tahun 1939, Kamus Nama-Nama Pekerjaan telah diterbitkan. Pada tahun 1942 buku Sejarah Bimbingan Vokasional hasil tulisan John M. Brewer telah terbit. Perkhidmatan bimbingan vokasional dibenarkan menggunakan peruntukan kewangan kerajaan pusat dengan berkuatkuasanya George-Deen Act 1938 dan kemudiannya melalui akta George-Barden 1946. Pada tahun 1951 pula, Persatuan Bimbingan dan Personalia telah tertubuh. Akta Pendidikan mengenai Pertahanan Nasional yang diperkenalkan sebagai reaksi kepada pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada tahun 1957, telah menyediakan sumber kewangan bagi memperkukuhkan program bimbingan dan menyediakan latihan bagi kaunselor sekolah. Suruhanjaya Bimbingan di sekolah di Amerika telah mengeluarkan laporan pada tahun 1962 yang menyentuh keadaan kaunseling pada ketika itu dan pada masa depan sambil mengemukakan pelbagai cadangan untuk faedah jangka panjang. Laporan yang bertajuk 'The Counselor in a Changing World' telah ditulis oleh C. Gilbert Wrenn. Pada tahun 1964, Fasal 5 Akta Pendidikan Pertahanan Nasional telah dipinda bagi memasukkan latihan kaunselor sekolah rendah dan bantuan kewangan kepada aktiviti bimbingan pada peringkat itu. Melalui pindaan itu peruntukan juga disediakan untuk melatih kaunselor di institusi pengajian tinggi.

Pada tahun-tahun 1860-70-an perhatian lebih tertumpu kepada usaha memperjelaskan peranan dan fungsi kaunselor, soal akauntabiliti dalam kaunseling, soal penggunaan pendekatan kelompok, penggunaan komputer bagi maklumat kerjaya dan teknik-teknik mengubahsuai tingkahlaku.

Faktor Pendorong


Konsep dan teknik kaunseling moden berkembang hasil pengaruh sosial, psikologi dan persekitaran. Interaksi antara ketiga-tiga faktor itu menyediakan suasana yang subur untuk kemunculan dan perkembangan kaunseling. Antaranya ialah pengaruh daripada gerakan pembaharuan sosial. Bandar-bandar berkembang pada tahun 1800-an dan membawa perubahan besar kepada cara hidup, keadaan ekonomi dan sosial Amerika. Kemiskinan, ketidakadilan, rasuah dan sebagainya telah memperkukuhkan desakan terhadap keperluan pembaharuan sosial. Beberapa buku telah diterbitkan antaranya How the other Half Lives (Jacob Riis) History of the Standard Oil Company (Ida Tarbell) , lhe Treason of the Senate (David Graham Phillips), The Jungle (Upton Sinclair), The Bitter Cry of the Children (John Spargo). Buku-buku ini menyeru kepada perubahan sosial di Amerika. Sebagai reaksi kepada kebobrokan masyarakat, tertubuhlah pelbagal pertubuhan sukarela untuk perumahan, biro-biro kerajaan dan perkhidmatan jagaan dan pemulihan. Tokoh-tokoh perubahan cuba mengubah punca-punca penyakit masyarakat seperti kemiskinan, kejahilan dan jenayah. lklim seperti inilah yang telah mendorong kepada bermulanya kepentingan perkhidmatan kaunseling.

1 ulasan:

Cendawan T0mey said...

bgus entry nih... bnyak maklumat untuk junior UMT ^_^ sem 1

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...